Špecialista na starostlivosť o vlnené vlákna s certifikáciou WoolSafe – on-line kurz

Patričné technické školenie, skúsenosti a znalosti zaisťujú, že sú ponúkané tie najlepšie možné služby klientom, a to na rozdiel od nedostatku kompetencií tých, ktorí nemajú potrebné školenie, odborné znalosti a ani skúsenosti. Zároveň výborne slúži za účelom vlastnej propagácie, keď sa zákazníkom môžete preukázať certifikátom a odbornou spôsobilosťou.

So zreteľom na tento cieľ sleduje náš kurz najprv vlnené vlákno z vlny, priadze, koberca, a preto popisuje aspekty spracovania textilu a výroby kobercov. Po začiatočnom poučení o spracovaní a výrobe kobercov nasleduje výklad týkajúci sa problematiky čistenia, vďaka ktorému sa naučíte spôsobom, ako by sa vlnené koberce mali udržovať a čistiť.

Fázy kurzu:

Modul 01 - Syntetické a umelé vlákna v kobercoch
Modul 02 - Prírodné vlákna v kobercoch
Modul 03 - Štruktúra a vlastnosti vlnených vlákien
Modul 04 - Spôsoby výroby vlnených kobercov
Modul 05 - Farbenie vlnených kobercov
Modul 06 - Testovanie chemických prostriedkov a schvaľovací program pre certifikáciu WoolSafe
Modul 07 - Značky WoolSafe a ich význam
Modul 08 - Vedecké poznatky o čistení vlny
Modul 09 - Problémy so stálosťou farieb pri čistení a ich riešenie
Modul 10 - Problémy týkajúce sa čistenia a ich riešenie - štruktúra kobercov, štruktúra a zašpinenie kobercov

Po každom module nasleduje autoevaluácia vo forme otázok - niektoré obsahujú viacero možností, iné vyžadujú písomnú odpoveď. Sú založené na informáciách prezentovaných v aktuálnom module. Jednoducho si prečítate otázku a vyberiete správnu odpoveď z ponúkaných možností.

Tento on-line kurz je určený profesionálom, ktorí majú preukázateľne aspoň päťročné skúsenosti s čistením kobercov alebo už úspešne absolvovali Základný kurz čistenia kobercov ponúkaný našou akadémiou. Zároveň tento on-line kurz slúži ako základný zdroj informácií pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť bližšie podrobnosti o údržbovom čistení kobercov z vlny v domácnostiach i vo firmách, a to bez ohľadu na to, či majú záujem stať sa Špecialistom na starostlivosť o vlnené vlákna s certifikáciou WoolSafe, alebo nie.