Dischem akadémia

V Dischem akadémii poskytujeme odborné školenia, technické manuály a poradenstvo všetkým, ktorí sa zaoberajú čistením tkanín. Kurzy uskutočňujeme tak prezenčnou formou, ako aj on-line. Ako aktívni členovia organizácie WoolSafe vám zároveň ponúkame kurz “Špecialista na starostlivosť o vlnené vlákna”, po ktorého úspešnom dokončení získate celosvetovo uznávaný certifikát tejto organizácie.

Veríme, že vďaka našim kurzom pomôžeme profesionálom zaoberajúcim sa údržbou tkanín získať potrebné znalosti a zručnosti, ktoré následne dokážu uplatniť u svojich zákazníkov a pri tvorbe cien. Profesionáli tak získajú nielen potrebnú odbornosť, ale i vyššie zisky zo svojho podnikania.

Základný kurz na čistenie kobercov

Naša spoločnosť vás srdečne pozýva na špeciálne školenia na tému Základný kurz čistenia kobercov, kt...

Špecialista na starostlivosť o vlnené vlákna s certifikáciou WoolSafe – on-line kurz

Patričné technické školenie, skúsenosti a znalosti zaisťujú, že sú ponúkané tie najlepšie možné služ...